Thông báo‎ > ‎

Website mới

*Từ nay trường THCS Kim Bình sử dụng trang web chính thức là http://thcskimbinh.phuly.edu.vn*

Lịch KTCL HK1 (2013-2014)

đăng 07:25, 16 thg 12, 2013 bởi Trường THCS Kim Bình

                           LỊCH COI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014

(Thao công văn Số: 965/PGDĐT ngày 09/12/2013 của Phòng GD&ĐT Phủ Lý)

Ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ mở bì đề

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Thứ ba

07/01/2014

Sáng

Ngữ văn 8

Ngữ văn 6

90 phút

7h15

7h25

7h30

Địa lý 8

Vật lý 6

45 phút

9h30

9h40

9h45

Chiều

Ngữ văn 7

Ngữ văn 9

90 phút

13h30

13h40

13h45

Lịch sử 7

Lịch sử 9

45 phút

15h45

15h55

16h00

Thứ tư

08/01/2014

Sáng

Toán 8

Toán 6

90 phút

7h15

7h25

7h30

Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 6

45 phút

9h30

9h40

9h45

Chiều

Toán 7

Toán 9

90 phút

13h30

13h40

13h45

Tiếng Anh 7

Tiếng Anh 9

45 phút

15h45

15h55

16h00

1-1 of 1