Một số hình ảnh trong lễ khai giảng năm học 2016 - 2017


ą
Lam Ha Mam non,
16:14, 19 thg 12, 2016
ą
IMG_3850.JPG
(3405k)
Lam Ha Mam non,
16:18, 19 thg 12, 2016
Comments