Giới thiệu‎ > ‎

Thành tích

 Một số nét hoạt động của nhà trường trong năm học 2012-2013
    - Nhà trường có 1 điểm trường có 9 nhóm lớp với 201 học sinh 3 lớp nhà trẻ, 6 lớp mẫu giáo nhà trường đã giành được những thành tích đáng kể sau:
    - Về thi đua: Năm học vừa qua nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến, 1 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 đ/c được UBND huyện tặng giấy khen, 1 đ/c được Sở GD tặng giấy khen.
    - Về đội ngũ: Toàn trường hiện có 19 CB, GV, NV trong đó BGH 2 đ/c, 11 gv, 1 nv, có 5 gv hợp đồng trường. Có 1 bảo vệ trường.
    - Về tổ chức nuôi ăn bán trú: Đã nhiều năm nay nhà trường tổ chức nuôi ăn bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đợt kiểm tra VSATTP vừa qua của trung tâm y tế nhà trường thực hiện đúng các quy định và phấn đấu không để việc mất VSATTP.
Comments