Giới thiệu‎ > ‎

CBGV qua các thời kỳ

- Từ năm 1974 đến năm 1986, đồng chí Nguyễn Thị Điền làm chuyên trách;
- Từ năm 1986 đến tháng 3 năm 2013,  đồng chí Vũ Thị Vĩnh làm hiệu trưởng;
- Từ 1/ 3/ 2003 , đồng chí Lê Thị Thu Làm hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Bình làm hiệu phó phụ trách chuyên môn;
-Từ 1/5/2011 đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hương làm hiệu phó phụ trách nhà trẻ dinh dưỡng;
- Từ 1/10/2013  đồng chí Trịnh Thị Thu Huyền làm hiệu trưởng

 
Comments