Đoàn thể‎ > ‎

Công Đoàn

Ban chấp hành công đoàn:
- Đồng chí Nguyễn Thị Bình - CTCĐ
-Lã Thị Tuyết - trưởng ban thanh tra nhân dân
-Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng ban nữ công
Comments