Chuyên Môn

Trường Mầm non Lam Hạ  năm học 2013 - 2014 có 3 tổ chuyên môn:
- 1 tổ mẫu giáo với 7 nhóm lớp  với 11 giáo viên ( 2 lớp 5 tuổi, 3 lớp 4 tuổi, 2 lớp 3 tuổi); Giáo viên   Lã Thị Tuyết làm tổ trưởng, giáo viên  Hoàng Thị Thanh làm tổ phó.
- 1 tổ nhà trẻ với 2 nhóm lớp ( 24-36 tháng tuổi);  với 4 giáo viên, cô  Nguyễn Thị Ngà làm tổ trưởng;
- 1 tổ hành chính với 7 người, cô Vũ Thị Xuân làm tổ trưởng.
Comments